เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เราอาจจะยังไม่รู้จัก

เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เราอาจจะยังไม่รู้จัก

โรงงานนั้นเป็นศูนย์รวมของผู้คนมากมาย เนื่องจากว่ามีคนต้องมาทำงานมากมาย และ ในโรงงานนั้นยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่จะทำให้สุขภาพของเราไม่ดี ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยมลพิษทางอากาศ และทางน้ำ และยังมีลักษณะของโรงงานในแต่ละโรงงานยังทำงานแตกต่างกันอีก เช่น บางโรงงานเกี่ยวข้องการการทำสารเคมี และ เก๊สโดยตรง บางโรงงานมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก “เครื่องทางอุตสาหกรรม” ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสุขภาพของเรา และ แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้าง ? เครื่องวัดแก๊ส  ก่อนอื่นเริ่มกันที่อุปกรณ์ชื้นนี้ก่อนเลยครับอย่าง “เครื่องวัดแก๊ส” โดยส่วนมากจะใช้ในหลากหลายงานเช่น ปิโตรเคมี...