เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เราอาจจะยังไม่รู้จัก

เครื่องมือที่ใช้ในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่เราอาจจะยังไม่รู้จัก

โรงงานนั้นเป็นศูนย์รวมของผู้คนมากมาย เนื่องจากว่ามีคนต้องมาทำงานมากมาย และ ในโรงงานนั้นยังมีเครื่องมืออีกมากมายที่จะทำให้สุขภาพของเราไม่ดี ยกตัวอย่างเช่นการปล่อยมลพิษทางอากาศ และทางน้ำ และยังมีลักษณะของโรงงานในแต่ละโรงงานยังทำงานแตกต่างกันอีก เช่น บางโรงงานเกี่ยวข้องการการทำสารเคมี และ เก๊สโดยตรง บางโรงงานมีความชื้นเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในบทความนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จัก “เครื่องทางอุตสาหกรรม” ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องสุขภาพของเรา และ แต่ละตัวมีหน้าที่อะไรบ้าง ?

เครื่องวัดแก๊ส 

ก่อนอื่นเริ่มกันที่อุปกรณ์ชื้นนี้ก่อนเลยครับอย่าง “เครื่องวัดแก๊ส” โดยส่วนมากจะใช้ในหลากหลายงานเช่น ปิโตรเคมี เหมืองแร่ อู่ต่อเรือ โรงงานกลั่น ซึ่งหน้าที่ของ เครื่อง วัด แก๊ส จะคอยวัดและตรวจจับแก๊สที่ปล่อยออกมาว่ารั่วออกมมาจากอุปกรณ์หรือไม่ ? เพราะถ้าหากเกิดแก๊สรั่วขึ้นจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สูดดม และ แน่นอนว่ามีสิทธิ์เกิดระเบิดได้ด้วยเช่นกัน 

เครื่องวัดออกซิเจน 

โรงงานที่เกี่ยวข้องกับ ออกซิเจนในอากาศ นั้นจะติดตั้ง เครื่องวัดออกซิเจนไว้ที่โรงงานด้วยเช่นกัน เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน โดยเหตุผลที่ติดตั้งไว้ก็เพราะว่า วัดความเข้มออกซิเจนในอกาศ ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มากไป ไม่น้อยไป และคอยเฝ้าระวังไม่ให้ออกซิเจนในอากศมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของ การเกิดระเบิดด้วยนั้นเอง 

เครื่อง วัด แก๊ส

เครื่องตรวจรังสี 

รังสีนั้นถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ยกตัวอย่างเช่น วงการแพทย์ แต่ถ้าหากว่ามนุษย์ธรรมดา ๆ อย่างเรารับรังสีเข้าไปในจำนวนมากจะทำให้ร่างกาย เราเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก จนในที่สุด ก็มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยนะครับ นั้นจึงเป็นเหตุผลที่โรงงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีนั้นจำเป็นต้องติดเครื่องตรวจรังสีเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนั้นเอง

เครื่องวัดคุณภาพอากาศ

บางโรงงานอาจจะมีการปล่อยควันพิษ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งนั้นอาจจะทำใหอากศที่พนักงานหายใจอยู่เป็นพิษด้วยเช่นกัน ดังนั้นโรงงานจึงมีเครืองวัดคุณภาพของอากาศติดตั้งไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของพนักงานที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้นั้นเอง

และนี้เป็นเพียงไม่กี่เครื่องจากทั้งหมด ที่เป็นเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรม  จริง ๆ แล้วยังมีอีกมากที่ใช้กัน และ ไม่ใช่ว่าทุกโรงงานจะมีติดตั้งไว้นะครับ อยู่ที่หน้างานของแต่ละโรงงานเป้นอย่าง และลักษณะงานเป็นอย่างไร ถึงจะติดตั้งเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเอาไว้